Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2010 r.

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.01.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.01.2010 r.- ogółem

3 

0 

0 

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

3

3

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

0 

0 

0 

0 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

0 

0 

0 

0 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

0 

0 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 28.02.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 28.02.2010 r.- ogółem

12 

 12 

0 

0 

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

12

12

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

0 

0 

0 

0 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

0 

0 

0  

0 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

0 

0 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.03.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.03.2010 r.- ogółem

163

 158 

4 

1 

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

32

12

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

98 

93 

4 

1 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

30 

30 

0 

0 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

3 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 30.04.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 30.04.2010 r.- ogółem

359

 349 

7 

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

55

55

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

3 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.05.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.05.2010 r.- ogółem

380

 370 

7 

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

76

76

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

3 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 30.06.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 30.06.2010 r.- ogółem

417

407 

7 

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

111

111

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

5 

5 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.07.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.07.2010 r.- ogółem

448

438 

7 

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

141

141

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

0 

0 

0 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150 

142 

6 

2  

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

6 

6 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.08.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.08.2010 r.- ogółem

533

518 

12

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

176

176

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

51 

47 

4 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

6 

6 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 30.09.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 30.09.2010 r.- ogółem

656

635 

18

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

197

197

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

150 

140 

10

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

9 

9 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.10.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 31.10.2010 r.- ogółem

680

659 

18

3

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

220 

220

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0 

0 

0 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

150 

140 

10

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150 

142 

6 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150 

147 

2 

1 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

10 

10 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

0 

0 

0 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 30.11.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

1

na 30.11.2010 r.- ogółem

785

750

32

3

a)   możliwości spłaty kredytów, pożyczek

247

247

0

0

b)   przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

26

19

7

0

c)   przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

150

140

10

0

d)   przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst 09'

150

142

6

2

e)   wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150

147

2

1

f)    opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

12

12

0

0

g)   możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

22

22

0

0

h)   o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

i)    przekładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej

28

21

7

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii na dzień 31.12.2010 r
RIO w Olsztynie (narastająco)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

2010 r. - ogółem

1 148

1 042

104

2

a)    możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

268

268

0

0

b)    projektów uchwał budżetowych jst,

148

101

47

0

c)    informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

150

140

10

0

d)    sprawozdań z wykonania budżetu jst,

151

144

6

1

e)    wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

150

147

2

1

f)      możliwości wykupu papierów wartościowych,

16

16

0

0

g)    możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego (art. 172 ust. 1 sufp),

0

0

0

0

h)    uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

0

0

0

0

i)      projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

148

110

38

0

j)      możliwości sfinansowania deficytu (art. 246 ust. 1 ufp),

117

116

1

0

k)    prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp).

0

0

0

0

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:2010-03-01 14:08:38
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2010-03-01 12:08:56
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2010-03-01 12:14:13
Ostatnia zmiana:2012-09-06 14:11:55
Ilość wyświetleń:2062

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij