Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2011 r.

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.01.2011 r.- ogółem, z tego o:

18

14

4

0

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1

0

1

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

7

5

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

7

7

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

1

1

0

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 28.02.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 28.02.2011 r.- ogółem, z tego o:

165

148

15

1

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1

0

1

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

83

70

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

71

71

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

7

6

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

1

1

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.03.2011 r.- ogółem, z tego o:

257

229

27

1

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1

0

1

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

120

95

25

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

105

105

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

24

23

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

1

1

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

3

3

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.04.2011 r.- ogółem, z tego o:

435

396

35

4

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

130

103

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

119

118

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

45

43

0

2

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

122

118

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

8

7

0

1

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.05.2011 r.- ogółem, z tego o:

566

524

36

6

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

76

73

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

76

75

0

1

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.06.2011 r.- ogółem, z tego o:

672

629

36

7

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

108

105

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.07.2011 r.- ogółem, z tego o:

715

672

36

7

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

150

147

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.08.2011 r.- ogółem, z tego o:

783

740

36

7

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

174

171

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

44

44

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.09.2011 r.- ogółem, z tego o:

905

858

39

8

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

193

190

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

147

143

3

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.10.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.10.2011 r.- ogółem, z tego o:

930

883

39

8

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

1

0

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

1

1

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

8

5

3

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

213

210

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

150

146

3

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

6

6

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 30.11.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.11.2011 r.- ogółem, z tego o:

1074

1025

41

8

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

47

46

1

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

33

33

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

54

49

5

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

232

229

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

150

146

3

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

7

7

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

   

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.12.2011 r.- ogółem, z tego o:

1370

1282

77

11

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

151

132

18

1

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

110

109

1

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

156

132

23

1

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

131

104

27

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

120

119

1

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

242

238

0

4

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

150

146

3

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

150

144

4

2

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

148

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

10

10

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:2011-03-01 11:40:37
Wprowadził do systemu:Dariusz Fałkowski
Data wprowadzenia:2011-03-01 11:41:13
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2011-03-01 11:45:38
Ostatnia zmiana:2012-09-06 14:14:17
Ilość wyświetleń:2000

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij