Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2012 r.

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.01.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.01.2012 r.- ogółem, z tego o:

185

174

11

0

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

100

89

11

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

81

81

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

4

4

0

0

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2010 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 29.02.2012 r.- ogółem, z tego o:

259

245

13

1

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

130

117

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

106

106

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

21

20

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.03.2012 r.- ogółem, z tego o:

314

300

13

1

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

52

51

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

17

17

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

1

1

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 30.04.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.04.2012 r.- ogółem, z tego o:

481

458

13

10

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

81

80

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

137

128

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

19

19

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.05.2012 r.- ogółem, z tego o:

602

580

13

9

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

116

115

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

138

130

0

8

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

104

104

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.06.2012 r.- ogółem, z tego o:

671

648

13

10

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

137

136

0

1

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

0

0

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

139

130

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.07.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.07.2012 r.- ogółem, z tego o:

713

689

13

11

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

165

163

0

2

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

2

2

0

0

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.08.2012 r.- ogółem, z tego o:

786

756

18

12

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

180

178

0

2

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

60

54

5

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.09.2012 r.- ogółem, z tego o:

887

849

26

12

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

190

188

0

2

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

151

137

13

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.10.2012 r.- ogółem, z tego o:

908

869

26

13

I

a) przedkładanych projektach budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu publicznego,

0

0

0

0

c) przedkładanych projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu (na podstawie budżetu)

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek

210

207

0

3

b) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

151

137

13

1

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 30.11.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.11.2012 r.- ogółem, z tego o:

1115

1059

43

13

I

a) projektach uchwał budżetowych

71

60

11

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

41

41

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

72

66

6

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

133

120

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

232

229

0

3

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

151

137

13

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.12.2012 r.- ogółem, z tego o:

1322

1242

67

13

I

a) projektach uchwał budżetowych

150

126

24

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

78

78

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

150

133

17

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

134

121

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

109

109

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

244

241

0

3

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

151

137

13

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2011 rok

151

142

0

9

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

151

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:2012-02-06 14:13:39
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2012-02-07 13:18:06
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2012-02-07 14:08:59
Ostatnia zmiana:2013-02-18 11:53:20
Ilość wyświetleń:2000

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij