Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2013 r.

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.01.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.01.2013 r.- ogółem, z tego o:

151

145

6

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

92

86

6

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

57

57

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

2

2

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 28.02.2013 r.- ogółem, z tego o:

209

195

13

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

123

110

13

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

14

13

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.03.2013 r.- ogółem, z tego o:

248

233

14

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

129

115

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

22

21

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

20

20

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.04.2013 r.- ogółem, z tego o:

399

380

17

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

31

30

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

147

143

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

12

12

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.05.2013 r.- ogółem, z tego o:

489

470

17

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

41

40

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

87

87

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.06.2013 r.- ogółem, z tego o:

567

548

17

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

59

58

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.07.2013 r.- ogółem, z tego o:

592

572

17

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

75

74

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

1

1

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

8

8

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.08.2013 r.- ogółem, z tego o:

651

630

18

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

90

89

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

42

41

1

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

11

11

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.09.2013 r.- ogółem, z tego o:

763

733

26

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

98

97

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

146

136

9

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

11

11

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.10.2013 r.- ogółem, z tego o:

786

755

27

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

1

1

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

1

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

76

76

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

115

114

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

150

139

10

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

13

13

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 30.11.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.11.2013 r.- ogółem, z tego o:

883

849

30

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

31

28

3

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

14

14

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

31

31

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

116

14

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

77

77

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

132

131

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

150

139

10

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

152

148

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

18

18

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.12.2013 r.- ogółem, z tego o:

1217

1165

46

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

152

138

13

1

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

80

78

2

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

152

146

5

1

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

134

123

11

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

79

77

2

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

145

144

0

1

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

151

140

10

1

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2012 rok

150

146

3

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

147

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

26

26

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2013-02-05 12:16:50
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2013-02-05 12:21:42
Ostatnia zmiana:2014-03-05 12:09:13
Ilość wyświetleń:2101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij