Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2014 r.

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.01.2014 r.- ogółem, z tego o:

175

173

2

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

107

105

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

65

65

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

3

3

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 28.02.2014 r.- ogółem, z tego o:

207

205

2

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

126

124

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

73

73

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

10

10

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

0

0

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.03.2014 r.- ogółem, z tego o:

259

257

2

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

135

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

18

18

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

24

24

0

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.04.2014 r.- ogółem, z tego o:

401

398

3

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

138

136

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

31

31

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

145

144

1

0

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

6

6

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.05.2014 r.- ogółem, z tego o:

504

499

4

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

43

43

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

90

90

0

0

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.06.2014 r.- ogółem, z tego o:

576

570

4

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

54

54

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

0

0

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

149

148

0

1

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.07.2014 r.- ogółem, z tego o:

594

587

4

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

67

67

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

2

2

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

149

0

1

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.08.2014 r.- ogółem, z tego o:

646

639

4

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

75

75

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

44

44

0

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

149

0

1

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

5

5

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.09.2014 r.- ogółem, z tego o:

766

757

5

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

87

87

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

151

150

1

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

5

5

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.10.2014 r.- ogółem, z tego o:

776

767

5

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

96

96

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

151

150

1

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

6

6

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 30.11.2014 r.- ogółem, z tego o:

959

946

9

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

66

64

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

30

29

1

0

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

74

73

1

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

139

137

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

80

80

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

107

107

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

151

150

1

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

148

2

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

8

8

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

na 31.12.2014 r.- ogółem, z tego o:

1174

1122

40

12

I

a) projektach uchwał budżetowych

151

131

17

3

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

71

67

2

2

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

151

134

14

3

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

140

138

2

0

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

79

79

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

115

115

0

0

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

151

150

1

0

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2013 rok

151

146

4

1

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

2

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

12

12

0

0

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

1

  IV

a) opinii o programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2014-03-05 12:09:33
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2014-03-05 12:16:38
Ostatnia zmiana:2015-02-04 14:29:45
Ilość wyświetleń:1827

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij