Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2015 r.

     

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

 

na 31.01.2015 r.- ogółem, z tego o:

131

131

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

82

82

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

44

44

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

5

5

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

0

 

c) sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

 

na 28.02.2015 r.- ogółem, z tego o:

188

188

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie, uchwały budżetowej

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

118

118

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

62

62

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

7

7

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

1

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

Pozyty wne z zastrze   żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

na 31.03.2015 r.- ogółem, z tego o:

237

236

0

 0

1

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

133

133

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

70

70

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

16

16

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

15

15

0

 0

0

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

1

1

0

 0

0

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

na 30.04.2015 r.- ogółem, z tego o:

391

386

1

2

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

135

135

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

70

70

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

26

26

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

149

142

1

 2

2

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

9

9

0

 0

0

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

na 31.05.2015 r.- ogółem, z tego o:

480

473

1

3

3

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

38

38

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

150

144

1

3

2

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

83

83

0

 0

0

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

na 30.06.2015 r.- ogółem, z tego o:

547

538

1

3

5

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

40

40

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

0

0

0

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

144

142

0

 0

2

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

1

2

3

4

5

 6

7

 

na 31.07.2015 r.- ogółem, z tego o:

569

560

1

3

5

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

52

52

0

 0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

3

3

0

 0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

 0

2

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

 0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

na 31.08.2015 r.- ogółem, z tego o:

637

627

2

3

5

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

56

56

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

66

65

1

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

 0

2

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

 

Razem

Charakter wydanych opinii

 

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

 

1

2

3

4

5

 6

7

 

 

na 30.09.2015 r.- ogółem, z tego o:

734

724

2

3

5

 

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

 

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

 

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

68

68

0

 0

0

 

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

151

150

1

 0

0

 

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

 0

2

 

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

 0

0

 

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

 

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

1

2

3

4

5

 6

7

 

na 31.10.2015 r.- ogółem, z tego o:

743

733

2

3

5

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

 0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

 0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

 0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

 0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

 0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

74

74

0

 0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

151

150

1

 0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

 0

2

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

7

7

0

 0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

 0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

 0

1

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.11.2015 r.- ogółem, z tego o:

1 003

986

9

3

5

I

a) projektach uchwał budżetowych

98

96

2

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

57

54

3

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

97

95

2

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

79

79

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

151

150

1

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

149

0

0

2

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

10

10

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

2

1

0

0

1

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozyty wne

Pozyty wne
z uwagami

pozyty wne z zastrze żeniami

Negaty wne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.12.2015 r.- ogółem, z tego o:

1 156

1 129

17

3

7

I

a) projektach uchwał budżetowych

151

146

4

0

1

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

85

81

4

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

151

143

7

0

1

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

134

134

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

71

71

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

93

93

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

151

150

1

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2014 rok

151

145

1

3

2

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

152

150

0

0

2

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

14

14

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

3

2

0

0

1

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:WIAS
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2015-02-04 14:42:05
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2015-02-04 14:44:52
Ostatnia zmiana:2016-02-15 10:14:58
Ilość wyświetleń:2337
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij