Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Kolegium Izby

 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

 

 

Kolegium jest Organem Regionalnej Izby Obrachunkowej w skład, którego wchodzą:

1) prezes Izby, jako przewodniczący Kolegium Izby

 

 - Iwona Bendorf - Bundorf,

 

2) pozostali członkowie

 

- Bogdan Gaber

- Ireneusz Rek

- Małgorzata Mazur – Wysocka

- Krzysztof Mościbrocki

- Janusz Facon

- Anna Michalak

- Mirosław Czerny

- Joanna Godzwon

- Paweł Gulbinowicz

 

Tryb powoływania i odwoływania prezesa oraz członków Kolegium Izby określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia.

 

Do właściwości Kolegium Izby w zakresie działalności nadzorczej, określonej ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawami: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa, należy:

 

1)    rozpatrywanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń, podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 

a)  procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

b)  budżetu i jego zmian,

c)   zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

d)  zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

e)  podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,

f)   absolutorium,

g)  wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

 

2)    orzekanie o nieważności uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w całości lub w części oraz ustalanie dotkniętych nieważnością budżetów lub ich części,

3)    orzekanie o nieważności innych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, objętych nadzorem Izby,

4)    ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie przewidzianym przepisami,

5)    ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Do wyłącznej kompetencji Kolegium Izby należy ponadto:

1)    rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających,

2)    rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

3)    podejmowanie decyzji o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określenie jego zakresu i terminu sporządzenia, wyznaczenie członka Kolegium, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu oraz przyjmowanie raportu,

4)    rozpatrywanie zastrzeżeń jednostek samorządu terytorialnego do raportów Izby o stanie gospodarki finansowej,

5)    przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Izby,

6)    uchwalanie ramowego planu pracy Izby,

7)    uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby,

8)    przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,

9)    uchwalanie regulaminu organizacyjnego Izby,

10)  przeprowadzanie konkursu i wybór kandydata na prezesa Izby,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków Kolegium Izby,

12)  wybór reprezentanta Kolegium Izby do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2015-05-15 13:02:53
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2015-05-15 13:06:38
Ostatnia zmiana:2018-07-24 13:53:45
Ilość wyświetleń:2320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij