Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2016 r.

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.01.2016 r.- ogółem, z tego o:

119

119

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

 

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

75

75

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

43

43

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

1

1

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.

 

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 29.02.2016 r.- ogółem, z tego o:

217

217

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

130

130

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

84

84

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

3

3

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

 

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.03.2016 r.- ogółem, z tego o:

261

260

1

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

135

135

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

3

3

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

36

35

1

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.04.2016 r.- ogółem, z tego o:

397

393

4

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

8

8

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

148

144

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

16

16

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.05.2016 r.- ogółem, z tego o:

487

482

4

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

15

15

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

94

94

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

0

1

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.06.2016 r.- ogółem, z tego o:

551

543

4

0

4

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

23

23

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

150

147

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

1

0

0

0

1

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.07.2016 r.- ogółem, z tego o:

566

556

4

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

33

33

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

2

2

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

148

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

3

3

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3

0

0

0

3

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.08.2016 r.- ogółem, z tego o:

632

621

5

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

38

38

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

62

61

1

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

148

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

4

4

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3

0

0

0

3

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.09.2016 r.- ogółem, z tego o:

732

720

6

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

49

49

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

149

147

2

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

148

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

6

6

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3

0

0

0

3

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.10.2016 r.- ogółem, z tego o:

741

729

6

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

56

56

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

149

147

2

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

148

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

8

8

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3

0

0

0

3

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.11.2016 r.- ogółem, z tego o:

1066

1048

12

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

116

111

5

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

82

82

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

117

116

1

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

87

87

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

64

64

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

149

147

2

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2015 rok

151

147

4

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

151

148

0

0

3

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

10

10

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3

0

0

0

3

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0