Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyniki w 2017 r.

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.01.2017 r.- ogółem, z tego o:

149

149

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

68

68

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

78

78

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

2

2

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 28.02.2017 r.- ogółem, z tego o:

237

237

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

117

117

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

7

7

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

0

0

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.03.2017 r.- ogółem, z tego o:

292

292

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

119

119

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

17

17

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

42

42

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

  

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.04.2017 r.- ogółem, z tego o:

432

432

1

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

119

119

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

35

35

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

15

15

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

  

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.05.2017 r.- ogółem, z tego o:

514

514

1

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

119

119

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

43

43

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

89

89

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.06.2017 r.- ogółem, z tego o:

599

597

1

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

64

64

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

5

5

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.07.2017 r.- ogółem, z tego o:

627

625

1

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

90

90

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

6

6

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

1

1

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.08.2017 r.- ogółem, z tego o:

671

668

1

0

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

96

96

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

8

7

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

37

37

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.09.2017 r.- ogółem, z tego o:

801

796

2

0

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

117

117

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

12

10

0

0

2

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

142

141

1

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.10.2017 r.- ogółem, z tego o:

822

817

2

0

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

131

131

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

13

11

0

0

2

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

148

147

1

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.11.2017 r.- ogółem, z tego o:

1005

997

3

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

39

37

1

0

1

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

56

56

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

75

74

0

0

1

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

121

121

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

112

112

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

139

139

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

148

146

1

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

148

148

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

18

15

0

0

3

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

g) przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2017 rok

148

147

1

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst