Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Informacja o zmianach w przepisach prawa luty 2018

Informacja

o zmianach w przepisach prawa w zakresie  gospodarki finansowej i zamówień
publicznych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych

w okresie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

Miejsce publikacji aktu:                         DZIENNIK USTAW

2018-02-01

291.

Ustawa budżetowa na rok 2018 z 11-1-2018 (US)Dz.U.2018.291

2018-02-02

301.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną z 29-1-2018 (RO)Dz.U.2018.301

2018-02-06

310.

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 10-1-2018 (US)Dz.U.2018.310

 

312.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” z 1-2-2018 (RO)Dz.U.2018.312

2018-02-07

318.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej z 11-1-2018 (OB)Dz.U.2018.318

2018-02-12

350.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z 29-1-2018 (OB)Dz.U.2018.350

2018-02-13

362.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 30-1-2018 (OB)Dz.U.2018.362

 

2018-02-13

357.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z 10-1-2018 (US)Dz.U.2018.357

2018-02-14

370.

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy z 5-2-2018 (OB)Dz.U.2018.370

 

2018-02-15

374.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 26-1-2018 (US)Dz.U.2018.374

 

2018-02-20

395.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości z 30-1-2018 (OB)Dz.U.2018.395

396.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z 14-2-2018 (RO)Dz.U.2018.396

2018-02-22

408.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach z 7-2-2018 (OB)Dz.U.2018.408

409.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych z 12-2-2018 (RO)Dz.U.2018.409

2018-02-27

438.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 27-2-2018 (RO)Dz.U.2018.438

2018-02-28

450.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 7-2-2018 (OB)Dz.U.2018.450

 

Miejsce publikacji aktu:                         MONITOR POLSKI

 

2018-02-05

 

161.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 29-1-2018 (KM)M.P.2018.161

 

2018-02-15

190.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu z 8-2-2018 (OB)M.P.2018.190

 

2018-02-28

246.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych z 5-2-2018 (UC)M.P.2018.246

 

 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ORZECZNICTWA

 

 

 

Sporządził:  J. Orłowski

02.03.2018

Metadane

Źródło informacji:Bogusław Kiliś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusław Kiliś
Data wprowadzenia:2018-03-02 13:58:49
Opublikował:Bogusław Kiliś
Data publikacji:2018-03-02 13:59:27
Ostatnia zmiana:2018-03-02 13:59:33
Ilość wyświetleń:240
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij