Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Tryb przeprowadzania kontroli

Tryb przeprowadzania kontroli

Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.

Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.

Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, a także poza siedzibą, szczególnie, gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.

Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

Podczas czynności kontrolnych inspektor może informować kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół kontroli powinien zawierać:

- nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

- imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,

- określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

- imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających informacji,

- przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

- stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

- informację o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie,

- informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy,

- dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,

- datę i miejsce podpisania protokołu,

- podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę w celu omówienia wyników kontroli, ustalając jej termin i uczestników.

 

Metadane

Źródło informacji:WKGF
Data utworzenia:2008-03-03 12:55:27
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2008-03-03 14:01:40
Opublikował:Prezes Izby
Data publikacji:2008-03-03 14:38:42
Ostatnia zmiana:2016-07-04 10:42:20
Ilość wyświetleń:3841

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij