Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty na samochód osobowy

RIO.VI.220-16 – 2/2015                                                 Olsztyn, dn. 29.05.2015r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

zakup/dostawę samochodu osobowego

        

 

        Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie - Zamawiający, działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.),w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty cenowej.

 

1)   Przedmiotem zamówienia publicznego jest samochód osobowy.

 

A.     Wymagania ogólne jakie musi spełniać oferowany samochód:

 

1.     Wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.),  oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

2.     Posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz nie mniej niż 5 osób, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.

3.     W zakresie emisji spalin spełniać minimum wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 (WE nr 715/2007).

4.     Posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową
i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

5.     Ilość miejsc siedzących – nie mniej niż 5.

6.     Ilość drzwi – 4 - 5.

7.     Samochód musi być fabrycznie nowy, wcześniej nierejestrowany, o przebiegu nie większym niż 50 km.

 

B.    Silnik i nadwozie:

 

1.     Całkowita długość pojazdu – od 440 cm do 490 cm.

2.     Szerokość - od 179 cm  do 186 cm bez lusterek.

3.     TYP nadwozia – sedan, liffback, hatchback, mini van.

4.     Kolor nadwozia do uzgodnienia po wyborze oferty.

5.     Silnik benzynowy o mocy - od 130 do 160 KM.

6.     Pojemność - od 1400 cm3 do 1800 cm3.

7.     Paliwo - etylina 95.

 

C.    Bezpieczeństwo:

 

1.     Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów lub równoważne kurtyny powietrzne.

2.     Pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości
i pirotechnicznymi napinaczami.

3.     Przednie zagłówki i trzy tylne z regulacją wysokości.

4.     Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie.

5.     Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser ).

6.     Centralny zamek sterowany pilotem.

7.     Czujniki parkowania – minimum tył, lub kamera cofania.

 

D.    Wyposażenie:

 

1.     Klimatyzacja.

2.     Komputer pokładowy.

3.     Światła do jazdy dziennej.

4.     Skrzynia biegów manualna – 6 biegowa.

5.     Szyby boczne przednie i tylne elektrycznie otwierane.

6.     Szyby boczne tylne oraz szyba tylna przyciemniane.

7.     Składane lusterka.

8.     Radio z głośnikami.

 

 

 

E.     Gwarancja i serwis:

 

1.     Gwarancja podstawowa - minimum 2 lata.

2.     Gwarancja - na lakier minimum 2 lata, na perforację minimum  6 lat.

3.     W okresie gwarancji podstawowej – samochód zastępczy na czas naprawy.

4.        Miejsce serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi na terenie Olsztyna, w przypadku lokalizacji stacji serwisowej poza Olsztynem do ceny oferty należy doliczyć koszt dojazdu na trasie od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie do miejsca autoryzowanego serwisu.

5.     Termin realizacji zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

2)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wraz
z ofertą, obowiązany jest złożyć oryginał lub kserokopię (każda ze stron potwierdzona za zgodność z oryginałem, data i czytelny podpis osoby składającej ofertę w imieniu Wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do złożenia oferty lub innych czynności w zamówieniu, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 

3)     Ofertę na przedmiot zamówienia publicznego, w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, opatrzonej w pieczęć firmową wykonawcy, zaadresowaną następująco:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-950 Olsztyn

„Oferta na dostawę samochodu osobowego”

należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pokój 421) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w siedzibie Zamawiającego, w dniu 12.06. 2015 r. o godz. 1115 w pokoju 413.

 

  4) Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena oferowana przez Wykonawców na całość przedmiotu zamówienia publicznego. Cena oferowana przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia. Cenę, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014r. poz. 915), oferowaną na przedmiot zamówienia publicznego należy podać w sposób następujący:

- cena netto ogółem na całość zamówienia: cyfra + słownie;

- podatek VAT: stawka w % + cyfra + słownie;

- cena brutto ogółem na całość zamówienia: cyfra + słownie.

 

5)   O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie pocztą za potwierdzeniem zwrotnym odbioru. Udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy, nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty (data potwierdzenia zwrotnego otrzymania powiadomienia).  W załączeniu projekt umowy w sprawie dostawy samochodu.

 

      6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższy kwotę, którą może przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia.

         

 

Załączniki

UMOWA 2015 samochód (22.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2015-05-29 11:53:36
Opublikował:Prezes Izby
Data publikacji:2015-05-29 11:56:48
Ostatnia zmiana:2015-05-29 11:57:39
Ilość wyświetleń:1941
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij