Zamknij okno Drukuj dokument

Biuro Izby

 

BIURO IZBY

 

Obsługę administracyjną Izby zapewnia Biuro Izby.

 

Pracę Biura Izby organizuje i nadzoruje Kierownik Biura – ANNA CICHOŃ


 tel. 89 675-52-20 wew. 317

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

 

1)     przygotowywanie projektu budżetu Izby,

2)     sporządzanie do końca lutego sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok poprzedni,

3)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,

4)     prowadzenie spraw kadrowych,

5)     prowadzenie prac kancelaryjnych oraz sekretariatu Prezesa i Zastępcy Prezesa Izby,

6)     prowadzenie prac kancelaryjnych Rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,

7)     zaopatrzenie w maszyny, urządzenia i materiały biurowe,

8)     prowadzenie archiwum zakładowego,

9)     administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami biurowymi będącymi w posiadaniu Izby,

10) prowadzenie spraw związanych z modernizacją i remontami obiektów i pomieszczeń Izby,

11) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem Izby,

12) obsługa informatyczna Izby:

13) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

14) administrowanie siecią komputerową oraz archiwizowanie danych,

15) obsługa poczty elektronicznej w porozumieniu z wydziałami Izby,

16) przygotowywanie projektów planów rozwoju infrastruktury informatycznej Izby.

17) obsługa kancelaryjna i księgowa komisji socjalnej,

18) przygotowanie materiałów do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2015-05-15 13:13:53
Opublikował:Dariusz Golonka
Data publikacji:2015-05-15 13:15:21
Ostatnia zmiana:2018-07-24 13:59:36
Ilość wyświetleń:1750