Zamknij okno Drukuj dokument

Wyniki w 2018 r.

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.01.2018 r.- ogółem, z tego o:

195

195

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

100

100

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

90

90

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

4

4

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 28.02.2018 r.- ogółem, z tego o:

265

265

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

136

136

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

7

7

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

1

1

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.03.2018 r.- ogółem, z tego o:

299

298

1

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

18

18

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

22

21

1

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

1

1

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

2

2

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.04.2018 r.- ogółem, z tego o:

448

445

2

0

1

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

28

28

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

147

144

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

12

12

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

5

5

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.05.2018 r.- ogółem, z tego o:

554

549

3

0

2

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

45

43

0

0

2

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

100

100

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

5

5

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.06.2018 r.- ogółem, z tego o:

621

615

3

0

3

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

65

63

0

0

2

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

147

145

2

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

146

145

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

6

6

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.07.2018 r.- ogółem, z tego o:

641

633

3

0

5

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

77

75

0

0

2

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

1

1

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

146

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

11

10

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.08.2018 r.- ogółem, z tego o:

682

674

3

0

5

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

91

89

0

0

2

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

23

23

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

146

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

16

15

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.09.2018 r.- ogółem, z tego o:

817

805

6

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

98

95

0

0

3

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

148

145

3

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

146

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

19

18

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.10.2018 r.- ogółem, z tego o:

836

824

6

0

6

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

111

108

0

0

3

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

148

145

3

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

146

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

25

24

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 30.11.2018 r.- ogółem, z tego o:

1060

1044

8

0

8

I

a) projektach uchwał budżetowych

82

80

1

0

1

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

38

37

1

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

83

82

0

0

1

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

137

137

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

119

119

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

124

121

0

0

3

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

148

145

3

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2017 rok

148

145

2

0

1

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

147

146

0

0

1

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

33

32

0

0

1

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

V

a) odwołania od uchwał opinii Składów Orzekających

1

0

1

0

0

 

Metadane

Źródło informacji:Bogusław Kiliś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusław Kiliś
Data wprowadzenia:2018-02-09 13:49:07
Opublikował:Bogusław Kiliś
Data publikacji:2018-02-09 13:52:27
Ostatnia zmiana:2019-01-02 12:19:19
Ilość wyświetleń:1120