Zamknij okno Drukuj dokument

Wyniki w 2018 r.

Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii za okres

od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

Pozytywne

Pozytywne z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

Negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

na 31.01.2018 r.- ogółem, z tego o:

195

195

0

0

0

I

a) projektach uchwał budżetowych

0

0

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

0

0

0

0

0

 

c) projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

0

0

0

0

0

II

a) prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej

100

100

0

0

0

 

b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej

90

90

0

0

0

III

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

4

4

0

0

0

 

b) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

0

0

0

0

0

 

c) przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu jst za 2016 rok

0

0

0

0

0

 

d) wnioskach komisji rewizyjnych o absolutorium

0

0

0

0

0

 

e) możliwości wykupu papierów wartościowych

1

1

0

0

0

 

f) uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0

0

0

0

0

IV

a) programach postępowań naprawczych jst

0

0

0

0

0

 

Metadane

Źródło informacji:Bogusław Kiliś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusław Kiliś
Data wprowadzenia:2018-02-09 13:49:07
Opublikował:Bogusław Kiliś
Data publikacji:2018-02-09 13:52:27
Ostatnia zmiana:2018-02-09 13:52:41
Ilość wyświetleń:103